Aktiviteter og materiell

Årets Boklek-prosjekt handlar mest om ei bok som heiter «Ulla». Når barnehagen kjem til biblioteket skal dei få høyre heile boka. Så det er fint om de ikkje les den før de kjem. Men om de vil så kan de jobba med oppgåvene som høyrer til boka, også ser ungane samanhengen mellom oppgåvene og boka når dei høyrer den.

Boka «Ulla» handlar om ein sau som heiter Ulla som er med i ein saueflokk. Dei andre sauene meiner det berre er sauer som kan vere med i flokken deira.

Men er det slik at ein flokk berre kan ha ein type dyr i seg? Er det best om alle er heilt like? Kanskje er ikkje den flokken du trur du er ein del av den som er best for deg? I ein flokk skal alle passe på kvarandre og sjå kvarandre for den ein er. Dei ulike eigenskapane som kvar enkelt har, er like viktige. Det er det som er meininga med å lage ei dorulldyr flokk.

Alle ungane lagar sitt dyr som dei gjev namn, bestemmer kva dei kan, og kva dei er skikkeleg gode til. At dei lagar seg sin eigen flokk, og ser at alle er ulike, men at dei treng kvarandre fordi dei er nett det, ulike.

Slik er gruppa i barnehagen også. Alle er ulike og er gode på ulike ting. Men de er ein flokk! Og alle i flokken er like viktige!

Du kan laste ned Bokleik-brosjyrar lenger ned på sida, men bla også gjerne i dei her:

Lag ditt eige dorulldyr!

Les mer

Lag en liten Ulla-bok

Les mer

Dorulldyr på tur

Les mer

Fleire Bokleik-aktivitetar

Les mer

Plakat Bokmål

plakat boklek 2019 BM

Last ned

Plakat Nynorsk

plakat boklek 2019 NN

Last ned

Bokmerke Nynorsk

bokmerke boklek 2019 NN

Last ned

Bokmerke Bokmål

bokmerke boklek 2019 BM

Last ned

Brosjyre nynorsk

Last ned

Brosjyre bokmål

Last ned

Anna R. Folkestad er årets Boklek-forfatter

Foto: Bodil Haga

Anna R. Folkestad er en av våre dyktigste bildebokskapere. Hun debuterte med bildeboken Henrik And 2011. Hun har skrevet tre bøker om pingvinene Unni og Gunni, og fire lesestartbøker. I år kommer en helt ny bok om en sau som heter Ulla. Anna liker både å tegne og skrive, og er i tillegg veldig glad i å formidle!

Marianne Sundal er med som formidler

Marianne Sundal er formidler under
Boklek-turneen 2019. Hun er forteller og har de siste femten årene arbeidet med fortellinger, forestillinger og kurs. Hun arbeider mye med elever og lærere som vil lære seg å fortelle historier og lager også egne forestillinger.