Plast-prosjekt

Plast i havet er et stort problem, snart er det mer plast enn fisk i havet. For å bevisstgjøre barna på hvor mye plast vi bruker kan dere samle plast i en uke. Samle plast dere bruker i barnehagen. (Dere kan også samle søppelplast ute)

-Plasten limer dere opp inne i fisken ( se vedlagt PDF) ( mer plast, print ut flere fisk)
-Heng fiskene opp i barnehagen
-Hvor stor stim med polartosk blir det på slutten av uka?